Společný workshop ústavů jazyků 2. a 3. lékařské fakulty UK

27. 1. 2022

Když dva dělají totéž, nemusí to být vždy totéž. I pro nás na Ústavu jazyků je vždy přínosné vidět, jak se s novými výzvami ve výuce, testování a zkoušení vypořádávají jazykové ústavy ostatních lékařských fakult. A proto jsme tým jazykářů ze 3. LF pozvali k nám na pracovní setkání.