Latinská terminologie

Výuka latinské lékařské terminologie má na českých lékařských fakultách dlouhou tradici. Na začátku studia medicíny má tento předmět pomoci studentům zorientovat se v problematice odborných medicínských názvů z pohledu jejich jazykové struktury. Umožní jim pochopit systém názvosloví v anatomii i v klinické a patologické praxi. Při výuce jsou hojně využívány aktuální lékařské texty, anatomické učebnice, latinsky psané lékařské zprávy, popisy diagnóz apod. Snahou vyučujících je maximální propojení jazykové výuky s každodenní praxí studentů v teoretických a preklinických oborech.

Všeobecné lékařství

Fyzioterapie (Bc.)

Všeobecné ošetřovatelství (Bc.) a Pediatrické ošetřovatelství (Bc.)

Poslední aktualizace: / Kamila Škachová