Přihláška a platba / Registration and Payment

Na konferenci se prosím zaregistrujte pomocí online formuláře níže.

Po obdržení přihlášky zašleme na Váš e-mail potvrzení o přijetí.

Konferenční poplatek 2.100 Kč uhraďte převodem na účet č. 37530021/0100, v.s. 54080 nejpozději do 15. 8. 2024. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka konference.

Storno podmínky: Při zrušení registrace do 15. 8. 2024 Vám bude vrácen konferenční poplatek v plné výši. Při stornování registrace do 31. 8. 2024 bude účtován poplatek ve výši 50 % (tj. 1.100 Kč). Při odhlášení po tomto datu je storno poplatek ve výši 100 % z celé částky.