Anglická terminologie

Jedním z teoretických předmětů v úvodní části studia je u všech studijních programů i výuka anglické lékařské terminologie. Dle jednotlivých oborů a specializací si klade za cíl předat studentům všechna specifika odborného lékařského jazyka, rozšířit jim slovní zásobu o medicínské termíny, naučit je prezentovat v angličtině, komunikovat s pacientem a číst odborné lékařské texty. Počítá již se znalostí všeobecné angličtiny a její gramatiky, na které staví. Studenti by po ukončení kurzu měli být schopni používat angličtinu během svého dalšího studia, a posléze i v praxi, ať už v psané, či mluvené podobě.

Všeobecné lékařství

Fyzioterapie (Bc.)

Všeobecné ošetřovatelsví (Bc.) a Pediatrické ošetřovatelství (Bc.)

Poslední aktualizace: / Kamila Škachová