Podmínky ke zkoušce z angličtiny v rámci doktorského studia

Rádi bychom upozornili všechny zájemce, že termíny zkoušek z anglického jazyka pro doktorandy jsou pro akademický rok 2023/2024 již plně obsazené, další místa není možné z kapacitních důvodů přidávat. Děkujeme za pochopení.

Zkouška z odborného anglického jazyka je v rámci studia v doktorských studijních programech povinná a je možné ji vykonat kdykoliv během trvání studia. U doktoranda se předpokládá znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2 dle SERR pro jazyky.

Doktorand se ke zkoušce z odborného anglického jazyka přihlásí vyplněním online přihlášky a následně bude kontaktován emailem pro upřesnění termínu zkoušky. Nejpozději týden před konáním zkoušky zašle svůj strukturovaný životopis v anglickém jazyce na adresu @email.

V případě, že má student certifikát o absolvování některé z mezinárodně uznávaných zkoušek z angličtiny na úrovni B2 a vyšší, může mu být tento uznán jako ekvivalent k doktorandské zkoušce. V takovém případě prosíme o doložení kopie certifikátu emailem na @email .

Uznávání certfikátů o vykonání mezinárodní jazykové zkoušky se řídí následujícími kritérii:
- certifikát na úrovni B2 s výsledkem A nebo B nesmí být starší než 5 let,
- certfikát na úrovni na úrovni C1 nebo C2 nesmí být starší než 10 let.

Zkouška z odborného anglického jazyka probíhá ústní formou před zkušební komisí a skládá se ze dvou částí –  z práce s odborným textem v anglickém jazyce a prezentace vlastní vědecké práce.

 

Průběh zkoušky z odborného anglického jazyka

  1. Zkouška začíná přidělením odborného textu v anglickém jazyce v rozsahu 600 - 700 slov, a to z jiného lékařského oboru, než je specializace doktoranda. Doktorand má 15 minut na přípravu analýzy textu, zaměří se zejména na vyznačené pasáže. Během přípravy je možné dělat si poznámky, není možné používat slovník, mobilní telefon ani žádné jiné podobné zdroje.
  2. Práce s odborným textem spočívá ve shrnutí hlavní myšlenky, vysvětlení vyznačených částí textu (slovní zásoba, gramatické jevy, postoje) a v následném řízeném dialogu. V této části doktorand demonstruje schopnost porozumět odbornému textu nad rámec své specializace, rozsah slovní zásoby včetně idiomů a frázových sloves, schopnost odhadnout význam neznámého výrazu z kontextu a znalost funkčního užití vybraných gramatických jevů. Součástí práce s odborným textem může být i překlad vybraných pasáží do rodného jazyka. Pro pokračování ve zkoušce je vyžadováno náležité vysvětlení alespoň 50% vyznačených pasáží.
    Časová dotace: 15 minut
  3. Prezentaci vlastní vědecké práce (ppt, pdf, poster atd.) si student připraví předem a přinese ji s sebou ke zkoušce (v elektronické podobě, či jako poster). Doporučený rozsah je cca 10 slidů. Doktorand demonstruje schopnost srozumitelně prezentovat obsah, průběh a výsledky své vědecké práce za použití adekvátní odborné slovní zásoby a škály gramatických struktur. Od doktoranda se rovněž očekává demonstrace prezentačních dovedností, včetně příslušné slovní zásoby. Prezentace přechází v diskusi o dané problematice v širších souvislostech.
    Časová dotace: 15 minut

Jak se připravit na odbornou zkoušku z anglického jazyka

Příloha A - Ukázka odborného textu k analýze

Termíny zkoušek z AJ pro doktorandy 2023/2024:

16. 5. 2024
9:30 - obsazeno
10:15 - obsazeno
11:00 - obsazeno
11:30 - obsazeno

23. 5. 2024
9:30 - obsazeno
10:15 - obsazeno
11:00 - obsazeno
11:20 - obsazeno

6. 6. 2024
11:00 - obsazeno
11:45 - obsazeno
12:30 - obsazeno

10. 6. 2024
10:45 - obsazeno
11:30 - obsazeno
12:15 - obsazeno
13:30 - obsazeno
14:15 - obsazeno
15:00 - obsazeno

26. 6. 2024
10:45 - obsazeno

27. 6. 2024
9:00 - obsazeno
9:45 - obsazeno
10:30 - obsazeno

10. 6. 2024
10:45 - obsazeno
11:30 - obsazeno
12:15 - obsazeno
 
10. 9. 2024
13:30 - obsazeno
14:00 - obsazeno
14:45 - obsazeno
15:30 - obsazeno
 
24. 9. 2024
10:00 - obsazeno
10:45 - obsazeno
11:30 - obsazeno
12:15 - obsazeno
 
 

                                                                                                                                                                                  

Tel.: 257 296 806
 
E-mail: @email
 

Zkoušející:

 

PaedDr. Romana Chadimová

Mgr. Kateřina Hůlková

Mgr. Eliška Králová, Ph.D.

Mgr. Věra Viertlová

Zkoušejícími jsou vždy 2 zástupci ÚJ. Zkoušky se v případě zájmu může zúčastnit i školitel či zástupce školitele doktoranda. Na zkoušku si student nezapomene vzít index.

Poslední aktualizace: / Mgr. Eliška Králová