Všeobecné lékařství

Latinská terminologie I. a II.

Rozsah předmětu: ZS 0/2, LS 0/2

Zakončení: zápočet (ZS + LS); zkouška (LS)

Vyučující: Mgr. Zdeněk Zárybnický, Mgr. Hana Veselá, PhDr. Josef Förster, Ph.D.

Sylabus, podmínky zápočtu a zkoušky a literatura k předmětu: 

Latinská terminologie I. a Latinská terminologie II.

Poslední aktualizace: / Kamila Škachová