Výuka

Na Ústavu jazyků probíhá výuka anglické lékařské terminologie pro:

  • magisterské studium Všeobecného lékařství (2. ročník) – 2 semestry/ Z + ZK,
  • bakalářské studium Fyzioterapie (1. ročník) – 2 semestry/ Z + ZK,
  • bakalářské studium - Všeobecné ošetřovatelství a Pediatrické ošetřovatelství (1. a 2. ročník) – 3 semestry/ Z + ZK,

dále ústav zajišťuje výuku latinské lékařské terminologie pro:

  • magisterské studium Všeobecného lékařství (1. ročník) – 2 semestry/ Z + ZK,
  • bakalářské studium Fyzioterapie (1. ročník) – 1 semestr/ Z + ZK,
  • bakalářské studium - Všeobecné ošetřovatelství a Pediatrické ošetřovatelství (1. ročník) – 1 semestr/ Z,
  • magisterské studium Všeobecného lékařství v anglickém programu (1. ročník) – 2 semestry/ Z + ZK

a výuku češtiny pro cizincečeské lékařské terminologie pro magisterské studium Všeobecného lékařství v anglickém programu (1.–3. ročník).

Dále nabízí Ústav jazyků každoroční možnost účastnit se jazykových testů a získat certifikát pro potřeby zahraničních stáží v programu Erasmus+ a pravidelně pořádá 2semestrové placené jazykové kurzy pro studenty i zaměstnance 2. LF i FNM.

Poslední aktualizace: / Kamila Škachová