Termíny jazykových testů pro stáže Erasmus 2023/2024

Jazykové testy pro stáže Erasmus budou probíhat na Ústavu jazyků (Plzeňská 311, budova A, 2. podlaží) v následujících termínech:

Němčina – 24. 1. 2023 v 15.30, učebna A205

Španělština – 2. 2. 2023 v 16.00, učebna A218

Francouzština – 2. 2. 2023 v 15.00, učebna A218

Italština - 2. 2. 2023 v 16.00, učebna A205

K doložení znalosti anglického jazyka se uznává zkouška z anglické lékařské terminologie vykonaná ve druhém ročníku. V tomto případě stačí doložit výpisem ze SIS.

Na testy se přihlaste emailem na @email. Poplatek za test je 400 Kč a hradí se převodem na účet fakulty č. 37530021/0100, variabilní symbol 1821, do poznámky pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení studenta.

Termín pro zaplacení a uzávěrka přihlášek je 23. 1. 2023 (pro němčinu) a 31. 1. 2023 (pro španělštinu, francouzštinu a italštinu). Student, který poplatek předem neuhradí, se nebude moci testu zúčastnit.

 

Vytvořeno: 17. 1. 2022 / Upraveno: / Odpovědná osoba: Mgr. Eliška Králová