Termíny jazykových testů pro stáže Erasmus+ 2024/2025

Jazykové testy pro stáže Erasmus+ budou probíhat na Ústavu jazyků (Plzeňská 311, budova A, 2. podlaží) v následujících termínech:

Němčina – 30. 1. 2024 v 15:30, učebna A205

Francouzština – 30. 1. 2024 v 15:30, učebna A218

Španělština – 1. 2. 2024 v 15:30, učebna A205

Italština - 1. 2. 2024 v 15:30, učebna A218

K doložení znalosti anglického jazyka se uznává zkouška z anglické lékařské terminologie vykonaná ve druhém ročníku. V tomto případě stačí doložit výpisem ze SIS.

Na testy se přihlaste emailem na @email. Poplatek za test je 400 Kč a hradí se převodem na účet fakulty č. 37530021/0100, variabilní symbol 1821, do poznámky pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení studenta.

Termín pro zaplacení a uzávěrka přihlášek je 26. 1. 2024. Student, který poplatek předem neuhradí, se nebude moci testu zúčastnit.

Doporučená literatura a zkušební okruhy k testům.

 

Vytvořeno: 29. 11. 2023 / Upraveno: 4. 12. 2023 / Odpovědná osoba: Mgr. Eliška Králová