Společný workshop ústavů jazyků 2. a 3. lékařské fakulty UK

V pondělí 24. 1. 2022 se v prostorách Ústavu jazyků 2. LF UK konalo pracovní setkání jazykových ústavů 2. a 3. LF.

Společný workshop jsme plánovali již delší dobu, ale do plánů většinou zasáhla nepříznivá epidemická situace. I první pondělní ráno zimního zkouškového období bylo poměrně napínavé a oba týmy čekaly, kdo se po ranním antigenním samotestování vůbec bude moci workshopu zúčastnit. Nakonec se k nám pěti ze 2. LF, přidali čtyři lektoři ze 3. LF. Po úvodních prezentacích aktuální situace na obou pracovištích se práce rozdělila do menších skupin podle vyučovaných předmětů a proběhla celkem intenzivní a velmi přínosná diskuze o výuce, testování, učebních materiálech a problémech, které jednotlivá pracoviště aktuálně řeší. Vedoucí Ústavu jazyků 3. LF Petr Honč nám představil koncept nových skript latinské terminologie pro studenty anglického programu a Iveta Čermáková prezentovala novou učebnici lékařské češtiny pro cizince, která jde v těchto dnech do tisku v nakladatelství Karolinum. 

Jazyková pracoviště lékařských fakult po celé České republice mezi sebou udržují poměrně intenzivní kontakt a daří se organizovat velká setkání a konference. Za zmínku v tomto směru stojí konference pořádané Centrem jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně, kterých se pravidelně účastníme. Ta poslední se konala v září 2021. Ukázalo se však, že setkání v užším pracovním kolektivu je v mnoha ohledech také velmi přínosné, a to zejména pro naši každodenní práci ve výuce, přípravu studijních materiálů, testování a závěrečné zkoušení. 

Distanční výuka během pandemie přinesla nové výzvy, výukové aplikace, možnosti online výuky i testování. Mnohé z těchto novinek, se kterými jsme se museli naučit pracovat takřka ze dne na den, zůstanou součástí naší prezenční výuky i do budoucna. A vzájemné sdílení těchto zkušeností je pro obě strany vždy nesmírně cenné. Děkujeme tedy našim kolegů z Jazykového ústavu 3. LF, že přijali naše pozvání a vnesli do naší práce nové náměty a inspiraci. Věříme, že to bylo oboustranné. 

Těšíme se na příští setkání.

Foto: Michal Hladík

 

Vytvořeno: 27. 1. 2022 / Upraveno: 27. 1. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Eliška Králová