Nabídka placených jazykových kurzů na Ústavu jazyků 2. LF UK pro akademický rok 2023/2024

Výuka placených kurzů se pro akademický rok 2023/2024 nekoná.

 

Poslední aktualizace: / Kamila Škachová