Placement test

Podmínky Placement testu z angličtiny:

 • zkouška má písemnou a ústní část,
 • Placement test pokrývá všechna zkoušková témata Anglické lékařské terminologie (je plným ekvivalentem závěrečné zkoušky z tohoto předmětu),
 • v případě úspěšného vykonání je výsledná známka zapsána do indexu a SISu,
 • Placement test ověřuje znalost odborné anglické terminologie z oblasti medicíny, je kladen důraz na lékařské fráze a slovní zásobu z oboru,
 • na test je možné se přihlásit v SIS od pondělí 7. 10. 2019 do středy 9. 10. 2019,
 • písemná část zkoušky se bude konat ve čtvrtek 10. 10. 2018 v 16.00 ve Velké posluchárně,
 • podmínkou úspěšného splnění písemné části a připuštění k části ústní je dosažení hranice 90 bodů v testu (ze 100 možných),
 • ústní část bude vypsaná v SISu, kam se lze po testu přihlásit,
 • zkoušky se může student zúčastnit pouze v případě, že se na místě prokáže indexem,
 • ústní část bude probíhat po dohodě s vyučujícími, kteří vypíší termíny ústního zkoušení,
 • neúspěšní řešitelé testu budou během zimního i letního semestru docházet na výuku a psát všechny průběžné testy a absolvují závěrečnou zkoušku po LS,
 • neúspěch u testu neznamená ztrátu jednoho ze 3 zkouškových termínů.
Vydáno: 22. 11. 2016 / Poslední aktualizace: 20. 10. 2017 / Odpovědná osoba: Kamila Škachová