Placement test

Podmínky Placement testu z angličtiny:

  • zkouška má písemnou a ústní část,
  • Placement test pokrývá všechna zkoušková témata Anglické lékařské terminologie (je plným ekvivalentem závěrečné zkoušky z tohoto předmětu),
  • v případě úspěšného vykonání je výsledná známka zapsána do SISu,
  • Placement test ověřuje znalost odborné anglické terminologie z oblasti medicíny, je kladen důraz na lékařské fráze a slovní zásobu z oboru,
  • podmínkou úspěšného splnění písemné části a připuštění k části ústní je dosažení hranice 90 bodů v testu (ze 100 možných),
  • ústní část bude vypsaná v SISu, kam se lze po testu přihlásit,
  • zkoušky se může student zúčastnit pouze v případě, že se na místě prokáže dokladem totožnosti (OP/ISIC/pas)
  • ústní část bude probíhat po dohodě s vyučujícími, kteří vypíší termíny ústního zkoušení,
  • neúspěšní řešitelé testu budou během zimního i letního semestru docházet na výuku a psát všechny průběžné testy a absolvují závěrečnou zkoušku po LS,
  • neúspěch u testu neznamená ztrátu jednoho ze 3 zkouškových termínů.
Poslední aktualizace: / Kamila Škachová