Podmínky získání zápočtu z Odborné latinské terminologie pro studenty bakalářského programu Ošetřovatelství – 1. ročník

  1. Aktivní účast na seminářích. Student může mít maximálně jednu absenci. Další absence musí být podložená závažnými zdravotními nebo rodinnými důvody, náležitě doloženými, a je na zvážení vyučujícím. Vyšší počet absencí vylučuje možnost získat zápočet.
  2. Průběžné testy během semestru s celkovou úspěšností minimálně 70 % nebo zápočtový test s úspěšností minimálně 70 %. Průběžné testy není možné psát opakovaně, na zápočtový test má student celkem tři pokusy.
  3. Termíny všech testů určuje lektor, student je povinen se na test dostavit. Omluvy se přijímají pouze ze závažných důvodů (viz bod 1).
  4. Tři pozdní příchody na seminář (15 minut a víc) se počítají jako jedna absence.
Vydáno: 22. 11. 2016 / Poslední aktualizace: 12. 3. 2018 / Odpovědná osoba: Kamila Škachová