Všeobecné lékařství

Latinská lékařská terminologie

Rozsah předmětu: ZS 0/2, LS 0/2

Zakončení: zápočet (ZS + LS); zkouška (LS)

Vyučující: Mgr. Zdeněk Zárybnický, Mgr. Hana Veselá, PhDr. Josef Förster, Ph.D.

Sylabus

Podmínky zápočtu a zkoušky

Povinná a doporučená literatura

Studijní materiály (na přihlášení)

Vydáno: 21. 11. 2016 / Poslední aktualizace: 5. 10. 2017 / Odpovědná osoba: Kamila Škachová