Fyzioterapie (Bc.)

Anglická terminologie

Rozsah předmětu: ZS 0/2, LS 0/2

Zakončení předmětu: zápočet (ZS), zápočet a zkouška (LS)

Vyučující: Mgr. Ivana Kejvalová

Sylabus

Podmínky zápočtu a zkoušky

Povinná a doporučená literatura

Studijní materiály

Vydáno: 22. 11. 2016 / Poslední aktualizace: 2. 2. 2017 / Odpovědná osoba: Kamila Škachová