Placement test z angličtiny – 2. ročník Všeobecného lékařství

Milí studenti 2. ročníku, Placement test z angličtiny se koná 10. 10. 2018 v 18.00 v Malé levé a v Malé pravé posluchárně. Posluchárna bude otevřena od 17.40, s sebou si vezměte index.

Zápis bude otevřen v SISu od 3. 10. 2018.

Budeme dbát na bezpečnostní opatření během testu, zákaz používání mobilů a jiných nedovolených pomůcek.

Created: 1. 10. 2018 / Upraveno: 5. 6. 2019 / Responsible person: Kamila Škachová