Placement test z Anglické lékařské terminologie

Milé kolegyně, milí kolegové z druhého ročníku,

Placement test z angličtiny je pro nadcházející akademický rok naplánován na 14. října od 17.00 do Velké posluchárny. Termín je vypsán v SIS a od 7. 10. 2021 od 20.00 do 11. 10. 2021 do 20.00 se bude možné na test přihlásit/odhlásit. Další podrobnější informace a odpovědi na vaše případné dotazy vám poskytnou lektorky během semináře Anglické terminologie v prvním týdnu semestru.

Přejeme vám úspěšný vstup do nového školního roku!

Created: 2. 9. 2021 / Upraveno: / Responsible person: Mgr. Eliška Králová