Jazykové testy pro stáže Erasmus 2020/2021

Jazykové testy pro stáže Erasmus budou probíhat na Ústavu jazyků v následujících termínech:

Španělština – 3. 2. 2020 v 15.30

Němčina – 4. 2. 2020 v 15.00

Francouzština – 6. 2. 2020 v 15.30

Pro potřeby certifikátu z AJ se uznává zkouška z anglické lékařské terminologie vykonaná ve druhém ročníku. V tomto případě stačí doložit záznamem v indexu.

Na testy se přihlaste emailem na , telefonicky na 224 435 806, nebo osobně u sekretářky Ústavu jazyků. Poplatek za test je 300 Kč a hradí se převodem na účet fakulty č. 37530021/0100, variabilní symbol 1821, do poznámky pro příjemce je nutné uvést jméno studenta.

Termín zaplacení a uzavírka přihlášek je do 27. 1. 2020. Student, který poplatek předem neuhradí, se nebude moci testu zúčastnit.

Vydáno: 9. 1. 2020 / Poslední aktualizace: 9. 1. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.