Jazykové testy pro stáže Erasmus 2021/2022

Jazykové testy pro stáže Erasmus budou probíhat na Ústavu jazyků v následujících termínech:

Němčina – 8. 2. 2021 v 16.00

Španělština – 9. 2. 2021 v 16.30

Francouzština – 9. 2. 2021 v 16.30

Pro potřeby certifikátu z AJ se uznává zkouška z anglické lékařské terminologie vykonaná ve druhém ročníku. V tomto případě stačí doložit záznamem v indexu.

Na testy se přihlaste e-mailem na @email, telefonicky na 224 435 806, nebo osobně u sekretářky Ústavu jazyků. Poplatek za test je 300 Kč a hradí se převodem na účet fakulty č. 37530021/0100, variabilní symbol 1821, do poznámky pro příjemce je nutné uvést jméno studenta.

Termín pro zaplacení a uzávěrka přihlášek je do 29. 1. 2021. Student, který poplatek předem neuhradí, se nebude moci testu zúčastnit.

Created: 5. 1. 2021 / Modified: / Responsible person: Kamila Škachová