Jazykové testy pro stáže Erasmus 2019/2020

Jazykové testy pro stáže Erasmus budou probíhat na Ústavu jazyků v následujících termínech:

Němčina – 4. 2. 2019 v 17.40

Francouzština – 5. 2. 2019 v 16.00

Španělština – 6. 2. 2019 v 16.00

Pro potřeby certifikátu z AJ se rovněž uznává zkouška z anglické lékařské terminologie vykonaná ve 2. ročníku. V tomto případě stačí doložit záznamem v indexu.

Na testy se přihlaste emailem na @email, telefonicky na 22443 5806, nebo osobně u sekretářky Ústavu jazyků. Poplatek za test je 300,– a hradí se převodem na účet fakulty č. 37530021/0100, variabilní symbol 1821, do poznámky pro příjemce je nutné uvést jméno studenta.

Termín zaplacení a uzavírka přihlášek je do 25. 1. 2019. Student, který poplatek předem neuhradí, se nebude moci testu zúčastnit.

Created: 8. 1. 2019 / Upraveno: / Responsible person: Kamila Škachová