Jazykové testy pro stáže Erasmus

Jazykové testy budou probíhat podle jednotlivých jazyků v následujících termínech:

NJ 15. 2. 2018 v 16.00

FR 15. 2. 2018 v 16.00

ŠP 15. 2. 2018 v 16.00

Pro potřeby certifikátu z AJ se rovněž uznává zkouška z anglické lékařské terminologie vykonaná ve 2. ročníku. V tomto případě stačí doložit záznamem v indexu.

Na testy je možné se přihlásit emailem na , telefonicky na 22443 5806 nebo osobně u sekretářky ÚJ. Uzavírka přihlášek je 13. 2. 2018. Poplatek za test je 200 Kč a studenti ho uhradí v pokladně děkanátu. Potvrzení o zaplacení přinesou s sebou v den konání testu.

Vydáno: 16. 1. 2018 / Odpovědná osoba: Kamila Škachová