Všeobecné lékařství

Anglická lékařská terminologie

Rozsah předmětu: ZS 0/2, LS 0/2

Zakončení předmětu: zápočet (ZS), zápočet a zkouška (LS)

Vyučující: PaedDr. Romana Chadimová, Mgr. Věra Viertlová

Sylabus

Podmínky zápočtu a zkoušky

Povinná a doporučená literatura

Studijní materiály

Placement test

Vydáno: 22. 11. 2016 / Poslední aktualizace: 22. 9. 2020 / Odpovědná osoba: Kamila Škachová