Nabídka placených jazykových kurzů na Ústavu jazyků 2. LF UK pro akademický rok 2022/2023

Výuka placených kurzů se pro akademický rok 2022/2023 nekoná.

 

Created: 3. 12. 2020 / Upraveno: / Responsible person: Kamila Škachová