Všeobecné ošetřovatelství (Bc.) a Pediatrické ošetřovatelství (Bc.)

Odborná latinská terminologie

Rozsah předmětu: LS 14 hodin/semestr

Zakončení předmětu: zápočet (LS)

Vyučující: Mgr. Eliška Králová, Mgr. Zdeněk Zárybnický

Sylabus

Podmínky zápočtu a zkoušky

Povinná a doporučená literatura

Studijní materiály (na přihlášení)

Vydáno: 22. 11. 2016 / Poslední aktualizace: 5. 10. 2017 / Odpovědná osoba: Kamila Škachová