Podmínky zápočtu a zkoušky

Podmínky získání zápočtu a vykonání zkoušky z anglického odborného jazyka pro studenty bakalářského programu Ošetřovatelství – 1. a 2. ročník

  1. Aktivní účast na seminářích. Student může mít maximálně jednu absenci. Další absence musí být podložená závažnými zdravotními nebo rodinnými důvody, náležitě doloženými, a je na zvážení vyučujícím. Vyšší počet absencí vylučuje možnost získat zápočet.
  2. Zápočtový test s úspěšností minimálně 70 %. Na zápočtový test má student celkem tři pokusy.
  3. Na začátku zimního semestru 1. ročníku mohou studenti absolvovat placement test a při 70% úspěšnosti je jim prominuta docházka za zimní semestr.
  4. Termíny všech testů určuje lektor, student je povinen se na test dostavit. Omluvy se přijímají pouze ze závažných důvodů (viz bod 1).
  5. Tři pozdní příchody na seminář (15 minut a víc) se počítají jako jedna absence.
  6. Kurz je zakončen v zimním semestru 2. ročníku písemným zkouškovým testem a ústní zkouškou.
Vydáno: 22. 11. 2016 / Poslední aktualizace: 31. 8. 2017 / Odpovědná osoba: Kamila Škachová