Podmínky ke zkoušce z angličtiny v rámci doktorského studia

Zkouška z odborného anglického jazyka je v rámci studia v doktorských studijních programech povinná a je možno ji vykonat kdykoli během trvání studia.

Zkouška má následující součásti:

  1. Strukturovaný životopis v angličtině (zaslat před zkouškou).
  2. Prezentace (Power-Point, poster apod.) vlastní vědecké práce a diskuse o dané problematice v širších souvislostech. Doktorand pohovoří o své pracovní činnosti, kontaktu a zkušenostech s angličtinou.
  3. Součástí ústní zkoušky bude práce s krátkým populárně naučným textem z oblasti lékařství (rozsah cca 1½ A4), čtení, porozumění, shrnutí nejdůležitějších myšlenek, některá specifika odborného textu, práce se slovní zásobou – vysvětlení některých obratů, hledání synonym atd.

U zkoušky se předpokládá úroveň znalostí angličtiny B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Student může předložit certifikát o vykonání jazykové zkoušky na této úrovni, a ta mu bude uznána místo ústní zkoušky na ÚJ.

Podmínky uznávání certifikátu podrobněji.

Příprava ke zkoušce:

  1. Doktorand může absolvovat přípravu ke zkoušce individuálně nebo v jiném jazykově kompetentním zařízení.
  2. Doktorand může v případě potřeby požádat o konzultaci na ÚJ 2. LF.

Přihlášení ke zkoušce:

Na zkoušku je nutné se přihlásit telefonicky nebo e-mailem u sekretářky Ústavu jazyků a rezervovat si vybraný termín. Následně je nutné zaslat řádně vyplněnou přihlášku a životopis. Ke zkoušce se student dostaví v doprovodu svého školitele, který je zároveň členem zkušební komise. V den zkoušky s sebou student přinese svou prezentaci (v elektronické podobě nebo poster) a index. Školitel se může dostavit až 15 minut po stanoveném termínu, kdy začíná ústní část zkoušky.
 

Online přihláška zde.
 

Termíny zkoušek z AJ pro doktorandy

 

24. 6. 2020
10.00 – obsazeno
10.45 – obsazeno
11.30 – obsazeno
12.15 – obsazeno

3. 9. 2020
10.00 – obsazeno
10.45 – obsazeno
11.30 – obsazeno
 

Tel.: 224435806
 
E-mail:
 
Předseda komise: Mgr. Ivana Kejvalová
Členové komise: Mgr. Eliška Králová
Školitel či zástupce školitele doktoranda
Vydáno: 9. 10. 2019 / Poslední aktualizace: 14. 3. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Eliška Králová