Všeobecné oštřovatelství (Bc.) a Pediatrické ošetřovatelství (Bc.)

Anglický jazyk odborný

Rozsah předmětu: ZS 1. ročník – 14 hodin/semestr; LS 1. ročník – 14 hodin/semestr; ZS 2. ročník – 20 hodin/semestr

Zakončení předmětu: zápočet (ZS + LS 1. ročník) a zkouška (ZS 2. ročník)

Vyučující: PaedDr. Romana Chadimová, Mgr. Ivana Kejvalová

Sylaby:

Anglický jazyk odborný I
Anglický jazyk odborný II

Podmínky zápočtu a zkoušky

Povinná a doporučená literatura

Studijní materiály

Vydáno: 22. 11. 2016 / Poslední aktualizace: 2. 2. 2017 / Odpovědná osoba: Kamila Škachová